هود شیمی مدل F80

 
32,025,000 5 %

دستگاه Rotor-Gene Q 5plex HRM

 
1,743,000,000 5 %

HbA1c

 
درخواست قیمت

FBS ANALOG NeoFroxx

 

Helicobacter Pylori IgG 96 Test

 
547,000 3 %
درخواست قیمت

ISE indirect Na-K-Cl

 

Glycogen RNA grade

 
درخواست قیمت
درخواست قیمت