دستگاه Rotor-Gene Q 5plex HRM

دستگاه Rotor-Gene Q 5plex HRM

Qiagen
دستگاه ریل تایم ۵ کاناله ۵ رنگ مدل Rotorgen Q 5plex مجهز به لپتاپ و متعلقات کامل مدل 2023 آماده تحویل

  • متد : تمام اتوماتیک