پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

هجدهمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (ICBMB 2024)، آبان ۱۴۰۳


 • بیوشیمی یا شیمی حیات، علم مطالعه ساختار و ویژگی‌های مواد موجود در سلول‌ها و بدن جانداران و بررسی واکنش‌های شیمیایی در آنها می‌باشد. این علم ارتباط تنگاتنگی با شاخه دیگر علوم زیستی یعنی بیولوژی مولکولی دارد. گسترش سریع علوم بیوشیمی و بیولوژی مولکولی در سالهای اخیر، محققین را قادر ساخته تا به بسیاری از سوالات در حیطه علم پزشکی پاسخ دهند. در همین راستا امروزه روش های نوین تشخیصی بر پایه مولکول در پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده ¬اند. لذا با توجه به پیشرفت سریع این علوم، شایسته است اساتید، محققان و دانشجویان رشته¬ های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی با آخرین دستاوردهای پژوهشی این حوزه آشنا گردند. انجمن بیوشیمی ایران بر اساس رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی محققین و دانشجویان رشته ¬های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی اقدام به برگزاری هجدهمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین ¬المللی بیوشیمی و بیولوژی با همکاری فدراسیون بین ¬المللی شیمی بالینی (IFCC) و اتحادیه بین -المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (IUBMB) نموده است. امید است با همکاری و حمایت اساتید گرانقدر کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققین عزیز کشورمان فراهم آوریم. • • آشنایی اساتید، محققین و دانشجویان با آخرین دستاوردهای علمی در علوم بیوشیمی و بیولوژی مولکولی • فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات محققان کشورهای مختلف • ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان و اساتید داخل کشور • ارتقاء سطح دانش محققین و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش های آنان • جلب توجه صاحب نظران و سیاستگذاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در حوزه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ادامه ...

هجدهمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (ICBMB 2024)، آبان ۱۴۰۳


• بیوشیمی یا شیمی حیات، علم مطالعه ساختار و ویژگی‌های مواد موجود در سلول‌ها و بدن جانداران و بررسی واکنش‌های شیمیایی در آنها می‌باشد. این علم ارتباط تنگاتنگی با شاخه دیگر علوم زیستی یعنی بیولوژی مولکولی دارد. گسترش سریع علوم بیوشیمی و بیولوژی مولکولی در سالهای اخیر، محققین را قادر ساخته تا به بسیاری از سوالات در حیطه علم پزشکی پاسخ دهند. در همین راستا امروزه روش های نوین تشخیصی بر پایه مولکول در پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده ¬اند. لذا با توجه به پیشرفت سریع این علوم، شایسته است اساتید، محققان و دانشجویان رشته¬ های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی با آخرین دستاوردهای پژوهشی این حوزه آشنا گردند. انجمن بیوشیمی ایران بر اساس رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی محققین و دانشجویان رشته ¬های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی اقدام به برگزاری هجدهمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین ¬المللی بیوشیمی و بیولوژی با همکاری فدراسیون بین ¬المللی شیمی بالینی (IFCC) و اتحادیه بین -المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (IUBMB) نموده است. امید است با همکاری و حمایت اساتید گرانقدر کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققین عزیز کشورمان فراهم آوریم. • • آشنایی اساتید، محققین و دانشجویان با آخرین دستاوردهای علمی در علوم بیوشیمی و بیولوژی مولکولی • فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات محققان کشورهای مختلف • ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان و اساتید داخل کشور • ارتقاء سطح دانش محققین و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش های آنان • جلب توجه صاحب نظران و سیاستگذاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در حوزه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ادامه ...
مشاهده رویدادهای برگزار شده