کیت 40 تستی تشخیص سریع تروپونین

متد : Lateral Flow Assay (LFA)

کیت 40 تستی تشخیص سریع تروپونین

زیست تشخیص سنجه
متد : Lateral Flow Assay (LFA)


تامین کننده :

تلفن : 09104014711

کشور سازنده : ایران
کیت تشخیص سریع تروپونین I جهت تشخیص کیفی تروپونین I قلبی انسانی در نمونه خون کامل/ سرم / پلاسما به کار میرود. این کیت به بررسی انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی) با حد تشخیص 0/5ng/ml کمک میکند. کاربرد و استفاده از این تست فقط در آزمایشگاه های تشخیصی (IVD) میباشد. تروپونین قلبی I (cTnI) پروتئینی با وزن مولکولی 5/22 کیلودالتون است که در ماهیچه قلبی حضور دارد. در همراهی با پروتئین های تروپونین T (TnT) و تروپونین C (TnC)، پروتئین cTnI کمپلکس سه زیر واحدی را تشکیل می دهد. این کمپلکس در همراهی با تروپومیوزین، نقش حیاتی در انتقال سیگنال انقباض در عضلات اسکلتی و قلبی دارد. به دنبال آسیب بافت قلبی (در اثر سکته قلبی)، ظرف 4-6 ساعت پس از شروع درد، تروپونین I به درون خون آزاد می شود و غلظت آن برای 10-6 روز همچنان بالا می ماند؛ بنابراین در مقایسه با CK-MB بازه زمانی طولانی تری را برای تشخیص آسیب قلبی فراهم می کند. از طرفی سطوح تروپونین cTnI در خون افراد سالم بسیار پایین بوده و در بیمارانی با جراحت ماهیچه اسکلتی نیز دیده نمی شود. اختصاصیت و حساسیت بالای cTnI در بافت قلبی، آن را به مارکر ترجیحی برای تشخیص سکته قلبی تبدیل کرده است. این تست با روشی ساده و سریع وجود سطوح بالاتر از نرمال تروپونین I در نمونه خون کامل، سرم و پلاسما را ارزیابی کرده و بصورت کیفی و قابل تشخیص با چشم، نمونه های مثبت را مشخص می کند.

  • متد : Lateral Flow Assay (LFA)