کیت ژنوتایپینگ HPV

کیت ژنوتایپینگ HPV

Mehr Viru


تامین کننده :

تلفن : 09129531226

کشور سازنده : ایران
تنها کیت Real Time PCR موجود در بازار است که می‌تواند ۳۰ ژنوتایپ شامل ۱۹ ژنوتایپ High Risk و ۱۱ ژنوتایپ Low Risk را به صورت افتراقی شناسایی کند. LOD (Limit of Detection) در این کیت Iu/ml ۱ می‌باشد که قادر است کمترین Load ویروس را شناسایی کند. توالی تشخیص برای تایپ‌های حساس توالی E6/E7 می باشد . در ژنوتایپینگ HPV با تکنیک Real Time PCR به دلیل عدم وجود مرحله Post PCR، احتمال آلودگی کاهش می‌یابد. کیت ژنوتایپینگ ویروس پاپیلومای مهرویرو دارای تاییدیه WHO می‌باشد که هر ساله این تاییدیه با انجام آزمون‌های مربوط به سازمان بهداشت جهانی تمدید می‌گردد.