تانک الکتروفورز افقی مدل HU-۱۵۰ ساخت ATP

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-۱۵۰ ساخت ATP

ATP
9,450,000 5 %


تامین کننده :

تلفن : 09121095490

کشور سازنده : ایران
gel size (W.L): 9cm*11cm buffer volume: 500cc samples: 16 wells

  • متد : تمام اتوماتیک