سرویس ، کالیبراسیون و تعمیرات کلیه دستگاههای کمپانی ABI

سرویس ، کالیبراسیون و تعمیرات کلیه دستگاههای کمپانی ABI

تجهیزات آزمایشگاهی آرش طب پیشرو پارس
سرویس ، کالیبراسیون و تعمیرات کلیه دستگاههای کمپانی ABI شامل : تامین قطعات گزارش فنی کالیبراسیون سرویس و تعمیرات (مهندس نوذر ابراهیمی 09124595438) جهت دستگاههای : ترمال سایکلر. ریل تایم. سکوئنسر… 🧪🦠🧬🔬