لام یکی از ظروف شیشه ای پرکاربرد در محیط های آزمایشگاهی است که به جهت داشتن ضخامتی کم (در ابعاد ۲۶ تا ۷۶ میلی متر) و قطر ۱ میلی متر، به‌منظور مطالعه و بررسی نمونه در زیر میکروسکوپ مورد استفاده قرار می گیرد، این شیشه آلات آزمایشگاهی معمولا از جنس شیشه های نوری و یا اپتیکی که دارای جنس قلیای آهکی و یا بروسیلیکات هستند، ساخته می شوند و از آنجایی که حرکت دادن لام آزمایشگاهی در زیر میکروسکوپ و قراردادن آن در بهترین موقعیت برای مشاهده، راحت‌تر از حرکت دادن خود نمونه است، استفاده از لام آزمایشگاهی به محققان در بررسی سریع نمونه‌های متعدد در زیر میکروسکوپ کمک می‌کند. استفاده از لام همچنین امکان برچسب‌گذاری نمونه‌ها، جا‌به‌جایی و ذخیره‌سازی آن‌ها را میسر می‌نماید.

  • دمای محیط (c) : Pen
  • شکستنی : بله