proteinase K

proteinase K

آساژن


تامین کننده :

تلفن : 09129562237

کشور سازنده : ایران
گارانتی : 10 ماه

تاریخ مصرف : 2024    

آنزیم پروتئیناز K پروتئیناز K (proteinase K)یک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین است که انواع پیوندهای پپتید را هیدرولیز می کند. پروتئیناز K در شرایط متفاوتی از دما و بافر با فعالیت مطلوب بین 20 تا 60 درجه سانتیگراد و pH بین 7.5 و 12.0 فعال است.