سکوبندی آزمایشگاهی با قیمت استثنایی

سکوبندی آزمایشگاهی با قیمت استثنایی

ATP
کاتالوگ
بروشور فنی
سکوبندی آزمایشگاهی : - سرامیک ۱ میل ضد اسید اندازه ۸۰ در ۸۰ سانت کرم رنگ متری ۴/۹۰۰ میلیون تومان - سرامیک ۱۲۰ در ۸۰ سانت مشکی رنگ متری ۵/۲۰۰ میلیون تومان - قفسه دیواری به ارتفاع ۶۰ سانت دارای درب قابدار MDF و شیشه متری ۱/۵ میلیون تومان - سینک ۴۵ در ۴۵ سانت جنس رزین اپوکسی ۳/۴۰۰ میلیون تومان - شیر مخلوط ازمایشگاهی ۲/۹۵۰ میلیون تومان - زمان تخمینی اجرای پروژه ۱۵ تا ۲۰ روز کاری