پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

آشنایی با انواع ویروس


ویروس HCV ويروس HCVيك ويروس انولوپ دار كوچك بوده كه اندازه آن nm50 است. اين ويروس داراي RNA تك رشته اي با پولاريته مثبت است كه در خانواده فلاو ويريده قرار دارد. ويروسHCV يك ويروس منتقله از طرق خون مي باشد. عفونت حاصل از اين ويروس مي تواند سبب التهاب كبد( هپاتيت) گرديده كه اغلب بدون علامت است كه مي تواند سبب هپاتيت مزمن گشته كه متعاقبا مي تواند منتهي به سيروز كبدي و سرطان كبد گردد. اين ويروس مي تواند از طريق تماس خون فرد آلوده به افراد سالم سرايت كند. ویروس HBV ویروس HBV یکی از عمده ترین عوامل بیماریزای انسانی است که عفونت ناشی از این ویروس مشکل عمده در سلامت جهانی محسوب می شود. انتقال عفونت معمولا از طريق خون و فراورده هاي خوني و يا ارتباط جنسي فرد آلوده با فرد سالم و يا از مادر آلوده به جنين منتقل می شود. امروزه انتقال عفونت بین معتادين تزريقي كه از سرنگ هاي مشترك استفاده مي كنند یکی از راههای عمده انتشار محسوب می گردد. بر اساس آمار هاي موجود حدود 2 ميليارد نفر در سراسر جهان به این ویروس آلوده هستند كه بيش از 350 میلیون نفر مبتلا به عفونت مزمن هستند. عفونت مزمن معمولا منجر به سیروز، سرطان کبد و مرگ مي شود. نوع حاد این بیماری با علائم التهاب کبد، استفراغ، زردی همراه است و به ندرت سبب مرگ می شود. ویروس CMV ویروس CMV یکی از عمده ترین عوامل بیماریزای انسانی است که عفونت ناشی از این ویروس مشکل عمده در سلامت جهانی محسوب می شود. انتقال عفونت معمولا از طريق خون و فراورده هاي خوني و يا ارتباط جنسي فرد آلوده با فرد سالم و يا از مادر آلوده به جنين منتقل می شود. امروزه انتقال عفونت بین معتادين تزريقي كه از سرنگ هاي مشترك استفاده مي كنند یکی از راههای عمده انتشار محسوب می گردد. بر اساس آمار هاي موجود حدود 2 ميليارد نفر در سراسر جهان به این ویروس آلوده هستند كه بيش از 350 میلیون نفر مبتلا به عفونت مزمن هستند. عفونت مزمن معمولا منجر به سیروز، سرطان کبد و مرگ مي شود. نوع حاد این بیماری با علائم التهاب کبد، استفراغ، زردی همراه است و به ندرت سبب مرگ می شود. ویروس BK پليوماويروس 1(BK Virus) از اعضاي خانواده پليوماويريده بوده كه ژنوم ويروس حاوي DNA دو رشته اي است. عفونت اوليه با اين ويروس عمدتاً در دوران كودكي اتفاق مي افتد و فاقد علائم باليني است. بعد از عفونت اوليه اين ويروس به صورت مخفي در كليه ها و سيستم ادراري بصورت دائمي مستقر مي شود. در گيرندگان پيوند خصوصا گيرندگان پيوند كليه و در بيماراني كه داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني دريافت كرده اند ويروس مجدداً فعال مي شده و علائم شديدي ايجاد مي كند. علائم باليني در افراد مبتلا شامل نقص فانكشنال كليوي( افزايش پيشرونده در مقدار كراتنين سرم)و در آزمايش آناليز ادرار وجود سلول هاي التهابي و سلول هاي توبولار كليوي را مي توان مشاهده كرد