پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

استفاده از هوش مصنوعی در غربالگری بیماری رتینوپاتی دیابتی


این مقاله که تحت عنوان "Artificial Intelligence and Machine Learning in Diabetic Retinopathy Screening" منتشر شده است، به استفاده از هوش مصنوعی در غربالگری دیابتی رتینوپاتی می‌پردازد. در این مقاله، تکنیک‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به کار گرفته شده‌اند تا بتوان به صورت اولیه نشانه‌های بیماری را شناسایی کرد و پیش‌بینی کرد که بیماری به چه مرحله‌ای خواهد رسید. این امر به پزشکان کمک می‌کند تا در مورد پیشگیری نسبی از نارسایی عملکرد کلیه‌ها و عقب ماندگی از بین بردن بینایی بیماران با دیابت تصمیم‌گیری کنند. برای این منظور، الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی به کار گرفته شده‌اند تا بتوان بر اساس تصاویر رتین بیماران، نشانه‌های اولیه بیماری را شناسایی کرد. این تکنیک‌ها باعث می‌شوند که پزشکان بتوانند به سرعت و با دقت بالا، بیمارانی که در خطر دارند، شناسایی کنند و از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند. منبع: http://doi:10.4103/ijo.ijo_258_19 _ Photonews