پلتفرم نمایشگاه تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

نمایشگاه آنلاین تخصصی تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

روش کالیبراسیون PH METER


برای کالیبره کردن دستگاه PH Meter می بایست به نکات زیر توجه نموده و مراحل ذکر شده را به دقت انجام دهیم: ابتدا بافرهای 4 و 7 و 10 مخصوص کالیبراسیون phmeter را تهیه نموده که بهتر است از مارکهای مرک آلمان و یا شرکت های معتبر استفاده شود ، در مرحله اول الکترود دستگاه را با آب مقطر خالص شستشو داده و با دستمال کاغذی یا پنبه تمیز به آرامی خشک کرده و الکترود را در بافر 4 قرار داده و به آرامی تکان داده تا اگر حبابی هست از بین برود و دکمه کالیبراسیون دستگاه ph meter را زده و بر روی بافر 4 تنظیم نموده و به مدت 5 دقیقه صبر نموده تا عدد نشان داده شده ثابت شود ، سپس الکترود را با آب مقطر خالص شستشو داده و با دستمال کاغذی به آرامی خشک نموده و برای بافرهای 7 و 10 نیز همین مراحل را تکرار نموده و در پایان کالیبراسیون ph meter کامل گردیده است