پلتفرم تخصصی خرید و فروش تجهیزات ، کیت و مصرفی ، سرویس و خدمات ، آگهی های تجاری و استخدامی برای اکوسیستم پزشکی و آزمایشگاهی ایران

پلتفرم تخصصی خرید و فروش تجهیزات ، کیت و مصرفی ، خدمات ، آگهی و استخدام برای اکوسیستم آزمایشگاهی ایران

پلتفرم ارتباط بیواسطه شرکت ها و آزمایشگاه ها جهت معرفی و فروش تجهیزات ، ملزومات و خدمات تشخیص آزمایشگاهی

شرکت مکث سلول کاما

شرکت مکث سلول کاما در زمینه بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و رشته های مربوطه فعالیت دارد. فعالیت اصلی شرکت ارائه تجهیزات و مواد تحقیقاتی در زمینه بیولوژی مولکولی و رشته های مربوطه، و کیت های تشخیصی برای اهداف پزشکی میباشد.

درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت
درخواست قیمت

هنوز هیچ مطلبی در سایت ثبت نشده است !
هنوز هیچ فرصت شغلی در سایت ثبت نشده است !
  • شرکت مکث سلول کاما در زمینه بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و رشته های مربوطه فعالیت دارد. فعالیت اصلی شرکت ارائه تجهیزات و مواد تحقیقاتی در زمینه بیولوژی مولکولی و رشته های مربوطه، و کیت های تشخیصی برای اهداف پزشکی میباشد.

فعالیت هاعملکرد و رضایتمندی

5.00
زمان پردازش و ارسال
5.00
کیفیت بسته بندی
5.0
کیفیت کالا و خدمات